Juridische hulp

Juridische links voor consumenten

 

Google

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

VERKEERSBOETES

ECHTSCHEIDING & ALIMENTATIE

Familirecht advocaat
Erfo-centrum (over erfelijkheid)
Erkenning en gezag
Kinderbescherming
Kindermishandeling
Naamswijziging
Nederlandse identiteitsdocumenten
De goedkoopste notaris
CJIB
Onterecht bekeurd
Gratis bezwaarschrift bij boetes
Ademanalyse
Antwoorden over het verkeer en boetes
Bureau Verkeershandhaving
Verkeersongeval.nl

Scheiden
Echtscheidingsrecht Advocaat
Alimentatie
Rechtsbijstand
Scheiding en pensioen
LBIO - Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdrage

Omgang.com
Omgangsregeling na scheiding

 

STRAFRECHT

OVERHEID

Strafrecht Advocaat
Halt Nederland
Justitiein de buurt
Openbaar Ministerie
Postbus 51
Paspoortinformatie
Regering.nl
Burgerzaken (NVVB)
Overheid.nl

 

MIGRATIE & INTEGRATIE

CONSUMENTENRECHT

  Vreemdelingenrecht Advocaat
IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst)
Instituut voor Immigratierecht
Buitenlandsepartner
Integratienet
Identiteitsdocumenten
Visa en legalisaties
BabelExpress (Nederlands leren)
COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers)
E-quality - experts in gender en etniciteit
FNAO (Facilitair netwerk allochtone ouderen)
FORUM - Instituut voor Multiculturele ontwikkeling
Lampion (zorg aan illegalen)
Multiculturele pagina
Multicultureel Plein
NCB (Nederlands Centrum Buitenlanders)
NMI (Nederlands Migratie Instituut)
Ruim baan voor minderheden (personeelsbeleid)
Tolk- en vertaalcentrum Nederland
Turkinfo
Vluchtelingenwerk Nederland
Turkse Tolk
Wettelijke rente berekenen
Algemene voorwaarden (SER)
ANVR

Consumentenbond
Consumenteninformatiepunt
Consument en veiligheid
Goede Waar & Co
Kennisring (informatieplatform voor consumenten)
Kinderconsument
NIBHV - Bedrijfshulpverlening
RDW - Rijksdienst voor het wegverkeer
SGR - Garantiefonds reisgelden
Sta ik sterk - rechten en plichten als consument
Stichting De Ombudsman
Thuismerk (merknamen traceren op Internet)
Thuiswinkelwaarborg
Vereniging Consument en geldzaken
Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC)
Geschillencommissie Internetproviders
Klachteninstanties
links